GDPR FULL

Balík Full predstavuje takmer všetko čo môže organizácia v oblasti ochrany osobných údajov potrebovať.

Tento modul je určený pre malé a stredne veľké spoločnosti aj s viacerými pobočkami.

100%

Balik služieb GDPR FULL obsahuje :

 • 1
  Analýza GDPR
  Použitím krátkych, konkrétne kladených otázok spoznáte svoj status GDPR. Tento stav vám poskytuje základné informácie o tom, aké opatrenia sú potrebné na to, aby bol GDPR pripravený.
 • 2
  Privacy Policy
  Každý, kto spracúva osobné údaje musí dotknutým osobám poskytovať určité základné informácie. Tieto informácie musia byť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme zverejnené. Privacy policy musí byť na webe. Základným preskúmaním webu a kvality poskytovaných informácií je možné získať okamžitý prehľad o stave ochrany osobných údajov.
 • 3
  Zmluvy so sprostredkovateľom
  Pre GDPR je povinné zabezpečiť zmluvu so sprostredkovateľom podľa článku 28 GDPR.
 • 4
  Súhlasy
  Niektoré znenia súhlasov je potrebné prispôsobiť požiadavkám GDPR.
 • 5
  Analýza rizík
  Analýza rizik sa vykonáva pre každú činnosť spracovania. Táto funkcia vám ukáže, aké riziká predstavujú zozbierané údaje. Môžete posúdiť, aké vysoké by bolo riziko údaje nie sú dočasne k dispozícii, údaje sa stratia natrvalo alebo údaje sa odcudzia alebo zverejnia na internete. Pre každý z týchto bodov sa môže vykonať samostatné hodnotenie rizika. Ak spracovávate osobitné kategórie údajov (citlivé údaje, ako sú zdravotné údaje, biometrické údaje, náboženská príslušnosť atď.), mali by ste vykonať hodnotenie vplyvu na súkromie podľa GDPR.
 • 6
  Záznam o spracovateľských činnostiach
  Záznamy slúžia ako centrálny prehľad o agende spracovania osobných údajov v rámci organizácie, ale predstavujú aj významnú pomôcku s riadením jednotlivých procesov najmä vo vzťahu k informačným povinnostiam a vybavovaním práv dotknutej osoby.
 • 7
  Interné predpisy ochrany osobných údajov
  Každý kto spracúva osobné údaje by mal mať prijatú internú smernicu. Smernica sa tvorí na mieru každej organizácie.
 • 8
  1x ročne audit u vás
  1x ročne vykonáme audit GDPR vo vašej spoločnosti a zmeny o ktorých sme nevedeli zapracujeme do dokumentácie.
 • 9
  Školenie zamestnancov
  Pravidelne raz za rok poldňové školenie zamestnancov na GDPR.
 • 10
  Školenie Zodpovednej osoby - DPO
  Základné školenie zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov - DPO. - ak je funkcia vytvorená.
 • 11
  Balančný test
  Skoro každý prevádzkovateľ sa potrebuje spoliehať na právny základ spracovania OÚ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tu je potrebné vyhodnotiť, či oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami a základnými právami a slobodami dotknutých osôb. Napr. kamerový systém
 • 12
  Posúdenie vplyvu - DPIA
  Spracujeme a vykonáme analýzu posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov - DPIA ( napr. GPS v služobných autách )
 • 13
  Asistencia v prípade kontroly Úradu
  V prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov sa vo vašom mene zúčastníme kontroly spolu s vami.

____________________________________________________________________________________________________

Objednávkový formulár

Po potvrdení objednávky Vám na e-mail prídu platobné inštrukcie a VOP. Po uhradení objednávky a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet, na kontaktný e-mail zašleme ďalšie inštrukcie.

Súvisiace produkty

GDPR Lite
30 € mesačne
360 € s DPH / ročný paušál
Balík je vhodný najmä pre malé a stredne veľké spoločnosti s jednou pobočkou
GDPR Standard
50 € mesačne
600 € s DPH / ročný paušál
Balík je vhodný najmä pre malé a stredne veľké spoločnosti s jednou pobočkou.
GDPR ENTEPRISE
110 € mesačne
1 320 € s DPH / ročný paušál
Balík Entreprise je riešením pre väčšie korporácie.

Porovnanie balíkov:  porovnanie

Balík služieb GDPR

Získate 12-mesačnú službu na splnenie požiadaniek GDPR. Táto služba sa automaticky obnovuje. Ukončenie musí byť napísané najmenej tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie, v opačnom prípade sa runtime predlžuje na ďalších 12 mesiacov.

Kontakt:

AKVY Business s.r.o.

tel: +421 948 454 720, email: obchod@akvybusiness.sk

sme tu pre vás, radi vám pomôžeme.

 

Všeobecné obchodné podmienky                                Spracovanie osobných údajov